Βιομηχανία Επεξεργασίας Φρούτων

Πολιτική της “ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.” όλα αυτά τα χρόνια είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς κονσέρβας, πουρέ και χυμού φρούτων καθώς και αντίστοιχων προϊόντων σε ασηπτική συσκευασία , παράγοντας ασφαλή προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των πελατών της.

Κώδικας Δεοντολογίας Δαναϊς Α.Ε

Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην παραγωγή προϊόντων που συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς και συμβόλαια που τα αφορούν είναι κατάλληλα για κατανάλωση ή όποια άλλη χρήση προορίζονται.

Αναγνωρίζεται συνεπώς η αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος Διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, το οποίο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται για να καλύπτει πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών και τις απαιτήσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους που αφορούν στα τρόφιμα.
Έχοντας βασική προτεραιότητα την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων η εταιρεία τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποιητικά

ISO 9001:2015  , ISO 22000 : 2018, IFS,  BRC-skydra, BRC-argos,

Kosher Certificate 2020, HALAL CERTIFICATE 2020, GLOBAL GAP

Είναι πεποίθηση της Εταιρείας ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω οι δραστηριότητες (διεργασίες) πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.

 

Βασική μας προτεραιότητα η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας (χημικοί και τεχνολόγοι τροφίμων) ακολουθεί σε όλα τα στάδια της παραγωγής συνεχή και συστηματικό έλεγχο των προϊόντων.

Γι’ αυτό το λόγο τα εργαστήρια μας είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε να επιτυγχάνονται ολοκληρωμένοι και λεπτομερείς έλεγχοι, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την άριστη ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Στόχος της “ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.”. είναι η σταθεροποίηση της ποιότητας ανεξάρτητα από την ποιότητα του φρούτου που ποικίλει κάθε χρονιά.

Διασφάλιση ποιότητας

quality@danais-sa.com