Οικονομικά στοιχεία

Παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, η εταιρία έχει ανοδική πορεία και ταυτόχρονα η οικονομική της θέση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.

Οικονομικά στοιχεία έτους 2012

Οικονομικά στοιχεία έτους 2013

Οικονομικά στοιχεία έτους 2014